Βιομηχανία επίπλου Μενεξές (Βιομηχανική Ηλ. Εγκατάσταση)