Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας

Η electro com παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελετών, αδειοδότησης και κατασκευής έργων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών στη βόρεια Ελλάδα. Με την υψηλή τεχνογνωσία και τους έμπειρους μηχανικούς της, η electro com εκπονεί τεχνοοικονομικές μελέτες, εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα κατασκευής και δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση για την εφαρμογή τους.

Ηλεκτρολογικές
Εγκαταστάσεις

Μελετάμε, κατασκευάζουμε και εγκαθιστούμε υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις, δίνοντας βάρος στην αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. Προσφέρουμε επιλεγμένα προϊόντα με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Συμβουλεύουμε, εξυπηρετούμε και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας και μετά την πώληση.

Αυτοματισμοί
Έξυπνο Σπίτι

Διαθέτουμε όλο τον αναγκαίο σύγχρονο εξοπλισμό, τα απαραίτητα υπολογιστικά και σχεδιαστικά προγράμματα καθώς και το ειδικευμένο, επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Συστήματα
Ασφαλείας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις επαγγελματικών και οικιακών συστημάτων ασφαλείας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους κατασκευαστές. Με την ολοκληρωμένη υποστήριξη της εταιρίας μας, θα απαλλαχθείτε από το άγχος της ασφάλειας.


NET METERING

Διανύουμε μια περίοδο έντονων προκλήσεων , όπου η κάθε μας επενδυτική κίνηση θα πρέπει να περιέχει ποιοτικά χαρακτηριστικά , χαμηλό ρίσκο και διαχρονικότητα .

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε μια δυναμική ομάδα έμπειρων ανθρώπων με συνέπεια στον επαγγελματικό τους βίο και με χρόνια παρουσία στον χώρο των κατασκευών.

Περισσότερα...


Τελευταία Νέα

NET METERING
17/03/2016
Διανύουμε μια περίοδο έντονων προκλήσεων , όπου η κάθε μας επενδυτική κίνηση θα πρέπει να περιέχ...

Περισσότερα...
Το Δρομάκι Ξενώνας - Εστιατόριο
21/01/2015
Το Δρομάκι Ξενώνας - Εστιατόριο (Εσωτερική Ηλ .Εγκατάσταση)

Περισσότερα...
Ξενοδοχείο Z-Palace
21/01/2015
Z-Palace (Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης)

Περισσότερα...
Συναγερμός Ζαρωτιάδης
21/01/2015
Ιδ. Κατ. (Συναγερμός Ζαρωτιάδης)

Περισσότερα...
Συναγερμός Μιχαηλίδης
21/01/2015
Ιδ. Κατοικία (Συναγερμός Μιχαηλίδης)

Περισσότερα...

Θεσμικό πλαίσιο για μικρές ανεμογεννήτριες


Ι. Κατηγοριοποίηση

 • Η συνήθης κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση την ονομαστική ισχύ των Α/Γ.
 • Ο Ν. 3851/ 2010 κατηγοριοποιεί τις μικρές Α/Γ σε 3 κατηγορίες:        -< 20 kW

-> 20-50 kW

-> 50-100 kW

ΙI. Ενδεικτικά μεγέθηWind Carrier

 • Εγκατεστημένη ισχύς 10 kW
 • Μέση διάμετρος πτερωτής ενδεικτικά: - 8m
 • Μέσο ύψος πύργου ενδεικτικά: - 10m
 • Μέση ετήσια παραγωγή για μέση ταχύτητα ανέμου 6m/s ενδεικτικά: - για ανεμογεννήτρια ισχύος 10 kW: 28.000 kWh
 • Μέσος θόρυβος για μέση ταχύτητα ανέμου 7m/s  σε απόσταση 30m από την ανεμογεννήτρια: - για ανεμογεννήτρια ισχύος 10 kW: 42 dB

ΙII. Μικρές Ανεμογεννήτριες – ενδεικτικά μεγέθη

 • Εγκατεστημένη ισχύς μέχρι 100 kW
 • Μέση διάμετρος πτερωτής ενδεικτικά:

-   για ανεμογεννήτρια ισχύος 10 kW:  8m

-   για ανεμογεννήτρια ισχύος 50 kW:  15m

 • Μέσο ύψος πύργου ενδεικτικά :

-   για ανεμογεννήτρια ισχύος 10 kW:  10m

-   για ανεμογεννήτρια ισχύος  50 kW:  20m

 • Μέση ετήσια παραγωγή για μέση ταχύτητα ανέμου 7m/ s ενδεικτικά:

-   για ανεμογεννήτρια ισχύος 10 kW: 24.000 kWh

-   για ανεμογεννήτρια ισχύος  50 kW: 120.000 kWh

 • Μέσος θόρυβος για μέση ταχύτητα ανέμου 7m/s σε απόσταση 30m από την ανεμογεννήτρια ενδεικτικά:

-   για ανεμογεννήτρια ισχύος 20 kW: 50 dB

ΙV. Βαθμοί όχλησης

 • Υπουργική απόφαση 13727/ 724/ 24.7.2003 (ΦΕΚ Β’ 1087/ 5.8.2003), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Δ6/ Φ1/ οικ. 1950/ 4.11.2004 (ΦΕΚ Β’ 1671/11.11.2004), σχετικά με την αντιστοίχηση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία

v Άρθρο 1

20 kW

>20 kW & 700 kW

>700 kW

Μη οχλούσα

Χαμηλής όχλησης

Μέσης όχλησης

v Άρθρο 2, παρ.1

-  δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση μικρών Α/Γ σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιστορικών τμημάτων πόλεων και περιοχές RAMSAR

v Άρθρο 2, παρ.3

-  επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών μηδενικής όχλησης σε περιοχές:

1. εντός σχεδίου

2. εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2000 κατοίκους

3. εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και

4. εκτός σχεδίου

V. Εγγυήσεις

 • Άρθρο 8, παρ.15, Ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παρ.2, Ν. 3851/2010:

-  υποχρεούνται στην καταβολή 150€/kW εγκατεστημένης ισχύος, πριν τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, ως εγγύηση για την υλοποίηση της σύνδεσης του σταθμού στο Σύστημα ή στο Δίκτυο εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που αναγράφεται στην εν λόγω Σύμβαση.

- το ανώτερο ποσό καταπίπτει σε περίπτωση που ο φορέας δεν ενεργοποιήσει τη σύνδεση εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης.

-  Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:

 • Α/Γ που εγκαθίστανται σε κτίρια
 • Α/Γ για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση σύνδεσης πριν τη θέση σε ισχύ του Ν. 3851/ 2010

VI. Τιμολόγηση

 • Άρθρο 13, παρ.1, Ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5, παρ.2, Ν. 3851/2010:

-   για χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης των 50kW, τιμή πώλησης

 • 87,85 €/MWh (Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και Σύστημα)
 • 99,45 €/ MWh (σε Διασυνδεδεμένα Νησιά)

-   για εγκαταστάσεις ισχύος μικρότερης ή ίσης των 50kW, τιμή πώλησης

 • 250€/MWh (τιμή ίδια για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και Σύστημα και για μη Διασυνδεδεμένα Νησιά)

VIΙ. Πιστοποιητικά ποιότητας

εγχεόμενης ισχύος και

ασφάλειας λειτουργίας

 • Από το 24.5.1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ Δ’ 270)

v Διεθνές πρότυπο IEC 61400-2

- για προδιαγραφές σχεδιασμού μικρών Α/Γ

v Micro generation Scheme Certification (MSC)

- βρετανικό πρότυπο με το οποίο συνδέεται άρρηκτα η πρόσβαση σε μηχανισμούς στήριξης

v Small Wind Certification Council (SWCC)

- αμερικανικό πρότυπο

v IEA Wind Small Wind Turbine Recommended Practice

- σκοπό έχει τον ορισμό ενός ενιαίου προτύπου σε παγκόσμιο επίπεδο   και

- τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτούμενων δοκιμών για τη σήμανση μικρών ανεμογεννητριών

VIΙΙ. Αδειοδότηση στο πλαίσιο

ενεργειακής νομοθεσίας

 • Άρθρο 4, παρ.1, περ. δ) Ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παρ.12, Ν. 3851/2010

-   Α/Γ ισχύος μέχρι 100kW απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης

 • Άρθρο 8, παρ.13  λ. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παρ.2, Ν. 3851/2010

-   σταθμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής, απαλλάσσονται και από την υποχρέωση  έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας

Χ. Αδειοδότηση στο πλαίσιο

περιβαλλοντικής νομοθεσίας

 • Άρθρο 8, παρ.13  λ. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παρ.2, Ν. 3851/2010

-   Α/Γ μέχρι 20 kW απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης Ε.Π.Ο.

-   Απαιτείται χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από Ε.Π.Ο.

-   Κατ’ εξαίρεση, υπόκεινται σε διαδικασία Ε.Π.Ο. εφόσον εγκαθίστανται:

 • σε περιοχές Natura 2000
 • σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από 100m από οριογραμμή, αιγιαλού εκτός βραχονησίδων,
 • εφόσον γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των 150m, με σταθμό μικρών Α/Γ εγκατεστημένο σε άλλο γήπεδο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών σωρευτικά υπερβαίνει τα 20 kW με βάση δημοσιοποιημένα στοιχεία ή ίδια προφανή γνώση του επενδυτή

-   Α/Γ που εγκαθίστανται σε κτίρια ή άλλες δομικές κατασκευές ή εντός ΒΙ.ΠΕ. εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Δ.Π.Ο.


 

Φωτογραφίες