Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (Μαγικό Ξάνθης Sharp ισχύος 9,8kW)

 

Τουριόγλου Νικόλαος (Νέα Καρβάλη Schott solar 240W ισχύος 9,84kW)

 

Παρασκευάς Δημήτρης (Μάγγανα Ξάνθης Aleo S-18 ισχύος 9,84kW)

 

Μισιρλής Σταμάτης (Χρύσα Ξάνθης Sharp ισχύος 4,5kW)

 

Μισιρλής Ευάγελος (Χρύσα Ξάνθης Sharp ισχύος 10kW)

 
Περισσότερα Άρθρα...