Κουκλάκης Γεώργιος N. Θεσσαλονίκης 9,8 kW

 

Χαλκιόπουλος Γεώργιος Ν. Ροδόπης 9,84 kW

 

Χατζηασυμιάδης Πέτρος Ν. Ξάνθης 9,99 KW

 

Τσαταλτζινός Γεώργιος Ν. Καβάλας (Αυτόνομο)

 

Τσαντίδης Αθανάσιος Ν. Ξάνθης 9,89 kW