Ενοικιαζόμενες Οικίες 'Το Κάρυον' ΦΒ 9,8 kW Sharp ND-R245WA5