Κουρτίδης Νικόλαος ΦΒ σε δώμα με ενιαίο τραπέζι ισχύος 10kW με ΦΒ της REC PE 250Wp