Μούρσιας Νικόλαος ΦΒ σε δώμα ισχύος 10kW με ΦΒ της Sharp ND-R250A5