NET METERING

Διανύουμε μια περίοδο έντονων προκλήσεων , όπου η κάθε μας επενδυτική κίνηση θα πρέπει να περιέχει ποιοτικά χαρακτηριστικά , χαμηλό ρίσκο και διαχρονικότητα .

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε μια δυναμική ομάδα έμπειρων ανθρώπων με συνέπεια στον επαγγελματικό τους βίο και με χρόνια παρουσία στον χώρο των κατασκευών.


Χατζηαναστασίου Παναγιώτης

Αναστασιάδης Γιάννης

&

Μιχαηλίδης Παναγιώτης

Στόχος μας είναι η προσφορά αξιόπιστων λύσεων για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια της επιχείρησή σας αξιοποιώντας το καινοτόμο πρόγραμμα ΝΕΤ METERING.

 

 

Τι είναι το net-metering;

Το πρόγραμμα Net-metering είναι ένα πρόγραμμα εγκατάστασης σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό τη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μιας εγκατάστασης. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και άρχισε να δέχεται αιτήσεις για το δίκτυο χαμηλής τάσης από εγκαταστάσεις στις 8 Μαΐου του 2015. Για το δίκτυο Μέσης Τάσης οι αιτήσεις για εγκαταστάσεις άρχισαν στις 30 Οκτωβρίου 2015.

Ποιος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και που μπορούμε να τα τοποθετήσουμε;

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την κυριότητα ή νόμιμη χρήση του χώρου όπου θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα.

 

 

Ποιος είναι ο σκοπός και το όφελος του net-metering;

Σκοπός του προγράμματος net-metering είναι η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνει μια εγκατάσταση από τη ΔΕΗ και η αντικατάσταση της με μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που στην περίπτωση μας είναι ο ήλιος.

Το όφελος μας από το net-metering είναι ουσιαστικά η μείωση του λογαριασμού της ΔΕΗ από την κάλυψη του ρεύματος που καταναλώνουμε και την μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων μέσω του Φωτοβολταϊκού συστήματος που τοποθετήσαμε. Αναφέρουμε «μείωση» και όχι μηδενισμό διότι στο λογαριασμό υπάρχουν διάφορες χρεώσεις που δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε παρά μόνο να τις «μειώσουμε».

Περιορισμοί στην ισχύ τον Φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Η χώρα μας στην παραγωγή ενέργειας χωρίζετε σε δύο περιοχές. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Ανάλογα σε ποια περιοχή υπαγόμαστε έχουμε και κάποιους περιορισμούς στην παραγωγή ενέργειας που θα μπορούμε να έχουμε από φωτοβολταϊκα συστήματα. Βάση του προγράμματος η μέγιστη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος που μπορούμε να εγκαταστήσουμε, δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της συμφωνημένης ισχύς μας που υπάρχει στο τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Τα εκάστοτε όρια φαίνονται στον σύνδεσμο του ΔΕΔΔΗΕ εδώ.

Πόση παράγωγη θα πρέπει να έχουμε και γιατί διαστασιολογούμε;

Η παραγωγή μας είναι βάση της ισχύς του Φωτοβολταϊκού συστήματος μας και των καιρικών συνθηκών της περιοχής. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι βάζουμε το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκο σύστημα που μπορούμε για να είμαστε καλυμμένοι διότι οι περίσσια ενέργεια κάθε χρόνο από την ενεργοποίηση του συστήματος χάνετε και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Για αυτό και κάθε φορά που εγκαθιστούμε Φωτοβολταϊκά συστήματα με το πρόγραμμα του net-metering διαστασιολογούμε την εγκατάσταση και εγκαθιστούμε ισχύ όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ανάγκες μας.

Πως λειτουργεί;

Κάθε μήνα από την στιγμή της ενεργοποίησης η ενέργεια που παράγουμε συμψηφίζετε με την ενέργεια που καταναλώνουμε. Αν η ενέργεια που καταναλώσαμε αυτόν το μήνα είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή του μήνα μας και δεν έχουμε κάποιο πλεόνασμα από προηγούμενο μήνα τότε πληρώνουμε το επιπλέων κανονικά στον λογαριασμό μας. Σε αντίθετη περίπτωση δηλαδή η παραγωγή μας είναι μεγαλύτερη της κατανάλωσης τότε έχουμε μια μείωση στον λογαριασμό μας και η περίσσια ενέργεια που παράγαμε μπαίνει ως πρόσθετη παραγωγή στον επόμενο λογαριασμό μας. Αυτό συμβαίνει για έναν «εικονικό χρόνο» δηλαδή 12μήνες από τη στιγμή της ενεργοποίησης του προγράμματος, μετά το πέρας του «εικονικού χρόνου» η περίσσια ενέργεια χάνετε και ξεκινάει ένας νέος κύκλος. Στο τέλος κάθε «εικονικού χρόνου» γίνετε αντιλογισμός με συνέπια να έχουμε κάποια επιστροφή χρημάτων αν πληρώσαμε σε κάποιων από τους προηγούμενους μήνες.

Τι συμβαίνει στην ουσία κάθε στιγμή στην εγκατάσταση μας;


Το Μ1 είναι ο μετρητής του Φ/Β Συστήματος που μετράει την ενέργεια που παράγουμε. Το Μ2 είναι ο μετρητής της ΔΕΗ που αλλάζει και γίνεται διπλής κατεύθυνσης για να μπορούμε να μετράμε και την ενέργεια που δίνουμε στο Δίκτυο της ΔΕΗ και φυσικά αυτή που παίρνουμε από αυτό. Ανάλογα με τη Κατανάλωση που έχουμε εκείνη τη στιγμή, παίρνουμε ενέργεια από την Παραγωγή του Φ/Β(Μ1 Β), από το Δίκτυο(Μ2 Α) ή και από τα δύο. Αν η παραγωγή καλύπτει ολόκληρη την κατανάλωση μας εκείνη τη στιγμή τότε η περίσσια ενέργεια αποθηκεύετε στο δίκτυο.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις βάση του ΔΕΔΔΗΕ εδώ.

Λίγα λόγια ακόμη

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και πρώτη εκτίμηση του κόστους της επένδυσης αλλά και του οφέλους που θα έχει η επιχείρησή σας .

Αυτό προκύπτει μέσα από μια σύγχρονη και επιστημονική μέθοδο . Αναλύουμε τα πραγματικά στοιχεία της επιχείρησή σας με επικαιροποιημένες βάσεις δεδομένων και με σύγχρονα προγράμματα υπολογισμού . Παρέχουμε σε σας μια πρώτη εκτίμηση για την βέλτιστη σχέση κόστους και απόδοσης της επένδυσης.

 

Επικοινωνία

Χατζηαναστασίου Παναγιώτης 6972124606 , email: info@electrocom.com

Αναστασιάδης Γιάννης 6951792299 , email: john@alfagreen.gr

Μιχαηλίδης Παναγιώτης 6934713792 , email: pmixail0404@gmail.com

 

Θα είναι χαρά μας να επικοινωνήσετε μαζί μας ...

Με εκτίμηση

 

Η NET METERING ΟΜΑΔΑ