Αυτοματισμοί Έξυπνο σπίτι με την τεχνική (KNX)

Επιχειρήματα για το σύστημα

KNX – Μια σύντομη παρουσίαση

Η ΚΝΧ Association ιδρύθηκε το 1999 με έδρα τις Βρυξέλες και μάλιστα σαν συνεργασία των άλλοτε τριών αυτόνομων ευρωπαϊκών ενώσεων με στόχο τα έξυπνα κτίρια, δηλαδη:

 • Την BCI (Γαλλία): που υποστήριζε το σύστημα Batibus
 • Tην EIΒ Assosiation (Βέλγιο): που υποστήριζε το σύστημα ΕΙΒ
 • Την European Home Systems (Ολλανδία): που υποστήριζε το σύστημα ΕΗS

Οι σκοποί της ΚΝΧ Association:

 • Ο ορισμός ενός νέου ανοιχτού προτύπου “ΚΝΧ” για εφαρμογές σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια
 • Η καθιέρωση του σήματος  ΚΝΧ σαν ένα σήμα για την ποιότητα και την συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών
 • Η καθιέρωση του ΚΝΧ σαν ευρωπαϊκό πρότυπο

Κ ΚΝΧ Association θα προσφέρει υποστήριξη, όσο αυτό θα κρίνεται αναγκαίο για τα εγκατηστημένα συστήματα Batibus, ΕΙΒ και EHS,συμπεριλαμβάνοντας και την πιστοποίηση με βάση τα τρία αυτά πρότυπα. Επειδή το EIB είναι και αντίστροφα συμβατό με το ΚΝΧ, δίνεται η δυνατότητα στις περισσότερες συσκευές να έχουν διπλό λογότυπο: ΚΝΧ και ΕΙΒ.

KNX - Οι Στόχοι

Τέλος  του2003 έγιναν αποδεκτοί οι κανόνες του ΚΝΧ από την CENELEC )European Committee for Electrotechnical Standardization) σαν ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ 50090) για Οικιακές και κτιριακές εγκαταστάσεις. Επίσης έχουν εγκριθεί από την CEN τα ΚΝΧ Standard με τους αριθμούς ΕΝ 13321-(Μέσα και προτόκολλο) και ΕΝ 13321-2(ΚΝΧ net/IP).

Τέλος του 2006 εγκρίθηκε το ΚΝΧ σαν παγκόσμιο πρότυπο με τον αριθμό ISO/IEC 12543-3

KNX - Η Τεχνική

Στην περίπτωση του περισσότερο διαδεδομένου μέσου “Twisted Pair 1”, δημιουργείται παράλληλα με τη γραμμή 230V κα μια γραμμή ελέγχου (μέσο μεταβίβασης δεδομένων “Twisted Pair”). Έτσι:

 • η δαπάνη καλωδιώσεων έναντι της συμβατικής τεχνικής εγκαταστάσεων μειώνεται δραστικά.
 • αυξάνεται ο αριθμός των λειτουργιών του συστήματος.
 • αυξάνεται η διαφάνεια της εγκατάστασης.

Η γραμμή KNX:

 • συνδέει καταναλωτές και συσκευές ενδείξεων και χειρισμού.
 • τροφοδοτεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, με ενέργεια τις συσκευές Bus.

Δεν είναι απαραίτητη μια κεντρική μονάδα ελέχγου (π.χ. PC ), διότι όλοι οι Bus-συνδρομητές περιέχουν ο κάθε ένας μια αυτόνομη μονάδα μικροϋπολογιστή. Έτσι μπορεί να γίνει εγκατάσταση ΚΝΧ τόσο σε μικρές κατασκευές (κατοικίες) όσο και σε μεγαλύτερα έργα (ξενοδοχεία, διοικητικά κτίρια, κλπ).

Μέσα KNX

Με την ευελιξία που διαθέτει η τεχνική ΚΝΧ μπορεί να προσαρμόσει πολύ εύκολα μια εγκατάσταση που διαθέτει ΚΝΧ στις συνθήκες διαβίωσης του χρήστη.

Η τεχνική ΚΝΧ μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω υπαρχουσών γραμμών 230V (“Powerline σαν μέσο μετάδοσης”), καθώς επίσης ασύρματα (“ΚΝΧ Radio Frequency σαν μέσο μετάδοσης) και Ethernet (“ΚΝΧ μέσω IP”). Μέσω αντίστοιχων θυρών επικοινωνίας, είναι δυνατή η μεταβίβαση ΚΝΧ τηλεγραφημάτων σε άλλα μέσα π.χ. οπτικές ίνες.

Υπάρχει μία λύση Twisted Pair (Twisted Pair 1), μία λύση Power Line (Powerline 110) , μία λύση ασύρματη (RF) και μία λύση IP.

Εάν πρέπει να συνδεθούν διαφορετικά μέσα μεταξύ τους, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχοι προσαρμοστές. Το μέσον που υποστηρίζει μια ΚΝΧ-συσκευή, εμφανίζεται στην ετικέτα της.

Περιοχές χρήσης και διαφορετικά μέσα

Μέσο

Μετάδοση μέσω

Προτιμώμενο πεδίο εφαρμογής

Twisted Pair

Χωριστό δίκτυο αγωγών ελέγχου

Νέες εγκαταστάσεις και επεκτάσεις ανακαίνισης – μέγιστο επίπεδο πιστότητας μετάδοσης

Powerline

Υπάρχον δίκτυο ηλεκτρικού

ρεύματος[1]

Πάντα σε σημεία όπου δεν πρέπει/μπορεί να τοποθετηθεί πρόσθετο κύκλωμα αγωγών ελέγχου, ενώ είναι διαθέσιμο ένα ηλεκτρικό δίκτυο 230V

Radio Frequency

Ραδιοσήματα

Πάντα σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η τοποθέτηση αγωγών δικτύου ΚΝΧ

IP

Ethernet

Σε μεγάλες εγκαταστάσεις όπου απαιτείται μία γρήγορη μετάδοση σε επίπεδο backbone

Τρόποι διαμόρφωσης

Οι συσκευές μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με το τι είναι τυπωμένο στην ετικέτα του προϊόντος (π.χ. λογική σύνδεση και ορισμός των παραμέτρων).

v  Μέθοδοι εγκαταστάσεων Easy (E-Mode): Η διαμόρφωση δεν επιτυγχάνεται με ένα PC, αλλά με έναν κεντρικό Controller ή με μικροδιακόπτες ή με μπουτόν. Αυτός ο τρόπος διαμόρφωσης είναι εύκολα προσιτός για έναν ικανό εγκαταστάτη με βασικές γνώσεις της τεχνολογίας Bus. Οι Easy συμβατές συσκευές έχουν φυσιολογικά μια περιορισμένη λειτουργικότητα και είναι κατάλληλες για μικρές εγκαταστάσεις.

v  Μέθοδοι εγκαταστάσεων System (S-Mode): Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης και η διαμόρφωσή της επιτυγχάνονται μέσω PC με το εγκατεστημένο ETS Software, όπου οι βάσεις δεδομένων προϊόντων φορτώνονται και βρίσκονται στη βάση δεδομένων του ETS. Αυτός ο τρόπος διαμόρφωσης ενδείκνυται για πιστοποιημένους ΚΝΧ-μελετητές και εγκαταστάτες (ΚΝΧ-Partner) και κυρίως για μεγάλες και/ή απαιτητικές εγκαταστάσεις.

Η Επιτυχία σε Μεγέθη

v  Πολλά εκατομμύρια εγκατεστημένα προϊόντα.

v  Πολλές χιλιάδες καταγεγραμμένα και πιστοποιημένα προϊόντα

(συμπεριλαμβανομένων λύσεων βάσει των παλαιότερων Standards).

v  Περισσότερα από 200 ΚΝΧ μέλη.

v  Περισσότερα από 150 αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα.

v  6 ευρωπαϊκά εργαστήρια ελέγχου ΚΝΧ.

v  Πολλές δεκάδες χιλιάδες έργα σε λειτουργία σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής KNX

v  Αυξημένη ασφάλεια.

v  Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των κτιρίων.

v  Εύκολη προσαρμογή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε μεταβαλλόμενες ανάγκες του χρήστη.

v  Σημαντική αύξηση ανέσεων.

v  Ασφαλέστερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

v  Μεγάλη διαθέσιμη παλέτα προϊόντων από διαφορετικούς κατασκευαστές.

v  Πολλούς πιστοποιημένους εγκαταστάτες, μελετητές και Integrators.

Τα παραπάνω επιχειρήματα αξιολογούνται διαφορετικά από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων και τους χρήστες,

π.χ. κατασκευαστές κατοικιών έναντι κατασκευαστών επαγγελματικών κτιρίων, νέοι άνθρωποι έναντι ηλικιωμένων…

Παράδειγμα 1: Δημιουργία κεντρικών λειτουργιών. Κατά την αποχώρηση όλων από ένα κτίριο, με το πάτημα ενός κουμπιού να βγαίνει εκτός όλος ο φωτισμός, η τροφοδοσία του νερού, όλες οι πρίζες, να τίθεται σε λειτουργία το σύστημα συναγερμού ΚΝΧ (περιλ. της παρακολούθησης των παραθύρων) και να ξεκινά έλεγχος των ηλ. ρολών με βάση ημερήσιο χρονοπρόγραμμα.

Παράδειγμα 2: Σε συνεδριακούς χώρους, θέατρα και γιατί όχι τελευταία σε χώρους κατοικιών, να δημιουργούνται και να ενεργοποιούνται διαφορετικά σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις συνθήκες και τη χρήση του χώρου, τα οποία μπορούν να αλλάξουν από το χρήστη κάθε στιγμή. Στα επαγγελματικά κτίρια, η δημιουργία και η χρησιμοποίηση μιας εγκατάστασης με σταθεροποίηση φωτισμού, με έναν αισθητήρα φωτεινότητας σε κάθε πλευρά του κτιρίου, μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια μέχρι 75% από τη χρήση του φωτισμού.

Παράδειγμα 3: Διάφορες καταστάσεις σε μια κατοικία, μπορούν να εμφανίζονται σε μια μονάδα ενδείξεων, σε μορφή κειμένου ή ενδείξεων και να γίνονται και χειρισμοί από την ίδια συσκευή. Παρόμοιες δυνατότητες μπορούν να δημιουργηθούν σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις μέσω PC και προγράμματος οπτικοποίησης με το αντίστοιχο Software.

Παράδειγμα 4: Μέσω της σύνδεσης μιας ΚΝΧ εγκατάστασης στο τηλεφωνικό δίκτυο, μπορεί ο χρήστης μέσω κινητού ή σταθερού τηλεφώνου να δίνει εντολές στην εγκατάσταση ή να ελέγχει τις λειτουργίες της (π.χ. τη θέρμανση). Σήματα συναγερμού μπορούν να δρομολογούνται αυτόματα σε κάθε επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό. Ακόμη οι ΚΝΧ εγκαταστάσεις μπορούν να προγραμματίζονται από απόσταση μέσω όλων των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας (π.χ. Internet).  Έτσι το κόστος της συντήρησης και των αλλαγών στην τεχνική εγκαταστάσεων κτιρίων μειώνεται δραστικά.

Παράδειγμα 5: Μια μεγάλη αίθουσα συνεδρίων θα πρέπει ανάλογα με τις ανάγκες να διαιρείται σε μικρότερες περιοχές. Με τη χρήση διαχωριστικών τοίχων αντιλαμβάνεται η εγκατάσταση ΚΝΧ αυτόματα την αναγκαία διάταξη των διακοπτών και των φωτιστικών για κάθε τμήμα του χώρου. Δε χρειάζεται καμία αλλαγή της υπάρχουσας καλωδίωσης.

Παράδειγμα 6: Λειτουργίες πανικού (π.χ. ενεργοποίηση ολόκληρου του φωτισμού) μπορούν να δημιουργηθούν ανάλογα με τις ανάγκες. Για παράδειγμα, τη νύχτα μπορεί να ενεργοποιείται όλος ο απαιτούμενος φωτισμός από το παιδικό δωμάτιο μέχρι το μπάνιο με το πάτημα ενός κουμπιού.

Παράδειγμα 7: Η τεχνική ΚΝΧ δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης της θέρμανσης ή της ψύξης ανά χώρο. Η ζήτηση θέρμανσης ή ψύξης του χώρου σταματά αυτόματα εάν ανοίξει ένα παράθυρο. Αυτά τα μέτρα μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια περισσότερο από 30% ανά έτος. Έτσι η παραγωγή θερμότητας γίνεται με εξάρτηση από τις ανάγκες θέρμανσης του χώρου. Για κάθε χώρο παράγεται μόνο η θερμότητα που είναι απαραίτητη.

Παράδειγμα 8: Η εγκατάσταση ΚΝΧ δίνει τη δυνατότητα προσομοίωσης παρουσίας κατά την απουσία του χρήστη.