Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Αποτελούνται από το πάνελ, το οποίο συλλαμβάνει το ηλιακό φώς, και από τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία  διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Υπάρχουν επίσης αυτόνομα συστήματα, τα οποία αποθηκεύουν την ενέργεια σε μπαταρίες.

Μια απλή φωτοβολταϊκή συστοιχία μπορεί να αποτελείται από ένα ή και περισσότερα πάνελ, που συνδέονται μεταξύ τους και σε περίπτωση έκθεσης τους στην ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπουν ένα ποσοστό από περίπου 14% έως 18% της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η μετατροπή αυτή γίνεται αθόρυβα, αξιόπιστα, χωρίς φθορές και χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση προς το περιβάλλον.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο αποτελεί σήμερα μία από τις καλύτερες λύσεις για την αντιμετώπιση τόσο των περιβαλλοντικών όσο και των ενεργειακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Επιπλέον, αποτελεί για την ηλιόλουστη χώρα μας ένα ευρύ πεδίο επενδυτικών ευκαιριών, που μπορεί να παρέχει στον επενδυτή ένα καλό και σταθερό για πολλά χρόνια εισόδημα.

Η electro com, παρακολουθώντας ανελλιπώς όλες τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στον τομέα που αφορά στα φωτοβολταϊκά συστήματα καθώς και στη νομοθεσία των φωτοβολταϊκών,  προσφέρει τη μελέτη, την άδεια και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδία εκμετάλλευση.

Αποστολή μας

Η elelctro com δεν αντιπροσωπεύει κανέναν κατασκευαστικό ή εμπορικό οίκο. Είναι μια καθαρά τεχνική επιχείρηση, που επιλέγει τον εξοπλισμό για τα φωτοβολταϊκά έργα (φωτοβολταϊκά πάνελ, μετατροπείς, βάσεις στήριξης, καλώδια κ.λπ.) από το ελεύθερο εμπόριο, όχι με εμπορικά, αλλά με καθαρά επιστημονικά και τεχνικά κριτήρια.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας εγκαταστάσεις που θα συνδυάζουν την ύψιστη ενεργειακή απόδοση, που άλλωστε είναι το βασικό ζητούμενο, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κατασκευαστικό κόστος.

Επίσης, η electro com υλοποιεί τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων με δικά της συνεργεία, που έχουν επιλεγεί προσεκτικά και με αυστηρά κριτήρια, προσφέροντας ασφαλείς και ποιοτικές εγκαταστάσεις.

Η electro com είναι καταχωρημένη στον επίσημο κατάλογο μελετητών εγκαταστατών του υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας  και κλιματικής αλλαγής. ΚΑΠΕ