Συστήματα ασφαλείας Σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης

Με τα Συστήματα Ελεγχόμενης Πρόσβασης (Access Control) μπορείτε να ελέγξετε ποιός μπαίνει και ποιός βγαίνει κάθε φορά από τους χώρους μη ελεύθερης πρόσβασης, όπως και να ελέγξετε την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων από το χώρο εργασίας τους.
Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που έχουν καταγράψει οι κάρτες για τον υπολογισμό των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, καθώς και  να εκτυπώσετε τα δεδομένα που έχουν καταγράψει οι κάρτες.

Η electro com  με το εξειδικευμένο τεχνικό της προσωπικό, δραστηριοποιείται και στο χώρο εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, access control.

Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επαγγελματικών και οικιακών συστημάτων Ελεγχόμενης Πρόσβασης από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους κατασκευαστές - όπως η
Honeywell, που διαθέτει προϊόντα και συστήματα ελέγχου πρόσβασης για εφαρμογές που κυμαίνονται από τα συστήματα μικρών απαιτήσεων έως τα δικτυωμένα συστήματα που περιέχουν χιλιάδες σημεία εισόδων.

Με την ολοκληρωμένη υποστήριξη της εταιρίας μας, θα απαλλαχθείτε από το άγχος της ασφάλειας.