Συστήματα ασφαλείας Συστήματα πυρανίχνευσης

Πυρανίχνευση

Η electro com αναλαμβάνει με απόλυτη αξιοπιστία τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή κάθε είδους εγκατάστασης πυρανίχνευσης.


Οι εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης αποτελούν το βασικότερο παράγοντα ασφάλειας ενός κτιρίου ή μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση της ίδιας της περιουσίας. Μια εγκατάσταση πυρανίχνευσης δεν αποτελεί απλά μία τυπική εγκατάσταση που πρέπει αναγκαστικά να κατασκευαστεί μόνο και μόνο από υποχρέωση προκειμένου να εκδοθεί το τυπικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

Ένα σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας περιλαμβάνει απαραίτητα ένα επαρκές δίκτυο πυρανιχνευτών, που θα είναι κατάλληλοι για την κάθε περίπτωση και θα εξασφαλίζουν επαρκή αξιοπιστία. Η πυρανίχνευση (δηλαδή η διέγερση ενός κατάλληλου αισθητηρίου συστήματος), θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη σήμανση (οπτική, ακουστική κ.λπ.) και παράλληλα, αν υπάρχει σχετική εγκατάσταση, θα θέσει σε λειτουργία το μηχανισμό κατασβέσεως.

ΜελέτηΠυρανίχνευσης:
Μια μελέτη πυρανιχνεύσεως πρέπει να βασίζεται σε προσεκτική ανάλυση των στοιχείων που επηρεάζουν τις βασικές επιλογές, όπως:

α) Το είδος, το μέγεθος, η θέση και η χρήση του χώρου που θα προστατευθεί.

β) Το μόνιμο, αλλά και το πιθανό περιεχόμενο του χώρου (όπως άνθρωποι, πυροθερμικό φορτίο, αντικείμενα μεγάλης αξίας).

γ) Οι απαιτήσεις αξιοπιστίας του συστήματος σε συνάρτηση με τα διατιθέμενα οικονομικά μέσα.

δ) Οι ειδικές απαιτήσεις και ιδιομορφίες, σε συνδυασμό με το σύνολο των επιδιωκόμενων στόχων. Αφετηρία της μελέτης θα αποτελέσει ακόμη η προσεκτική επιλογή του κατάλληλου ή των κατάλληλων τύπων πυρανιχνευτών.

Διαθέτοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία, προσφέρουμε στους πελάτες μας εγγυημένες λύσεις, μελέτες και κατασκευές εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης για πάσης φύσεως επαγγελματικούς, βιομηχανικούς και οικιακούς χώρους.