Συστήματα ασφαλείας Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης

Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως CCTV

Τι είναι ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης;

Σκοπός : η καταγραφή της αλήθειας και η πρόληψη από κακόβουλες ενέργειες.

Η ανάγκη για ασφάλεια στις μέρες μας έχει οδηγήσει τους ιδιοκτήτες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στο να αναζητούν, με όλο και αυξανόμενη ζήτηση, σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις προστασίας. Για το λόγο αυτό, πέραν από την επιλογή ενός αποτελεσματικού συστήματος συναγερμού, οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την προστασία τους, επιλέγοντας λύσεις όπως τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV).

Με τον όρο CCTV (Closed Circuit TV) εννοούμε ένα σύστημα καμερών, το οποίο θα παρακολουθεί  το χώρο που θέλουμε και παράλληλα θα μεταδίδει εικόνα και ήχο μέσω μίας οθόνης, ενώ ταυτόχρονα θα γίνεται και καταγραφή όλων των στοιχείων σε ένα βίντεο.

Μία κάμερα CCTV μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε, σε κάθε χώρο ή δωμάτιο το οποίο θα είναι φωτιζόμενο επαρκώς. Πολλά από τα καινούργια μοντέλα καμερών CCTV είναι ασύρματα και μπορούν να λειτουργούν με τη χρήση μπαταριών. Επίσης υπάρχουν και εξωτερικά συστήματα καμερών CCTV, που λειτουργούν τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση εξωτερικών χώρων.

Μέρη ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

Η πιο απλή μορφή εγκατάστασης ενός συστήματος CCTV αποτελείται από:

  • Μία ή περισσότερες συσκευές καμερών
  • Μία ή περισσότερες συσκευές οθονών (monitors) για τη μετάδοση των σημάτων από τις κάμερες
  • Μία συσκευή DVR (Digital Video Recorders) για την εγγραφή των δεδομένων που αποτυπώνονται στις οθόνες του συστήματος CCTV, με σκοπό την αποθήκευσή και την περαιτέρω χρήση τους (προαιρετικό)


Μέσω ενός συστήματος DVR μπορούμε:

  • Να αναζητούμε ανά πάσα στιγμή σε συγκεκριμένη κάμερα, ημερομηνία, ημέρα και ώρα το αναπαραγωγή ενός καταγεγραμμένου συμβάντος και να το δούμε στην οθόνη μας.
  • Να εγγράφουμε τα συμβάντα σε δίσκους CD-ROM, προκειμένου να δημιουργήσουμε και να κρατήσουμε αντίγραφα ασφαλείας.
  • Να παρακολουθούμε μέσω του Internet ανά πάσα στιγμή και από οποιονδήποτε υπολογιστή την κατάσταση του προστατευόμενου χώρου μας σε πραγματικό χρόνο.
  • Η electro com, όπως συμβαίνει και με τα συστήματα συναγερμού, ασχολείται αρκετά χρόνια με την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων και είναι σε θέση να σας προτείνει τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις. Αναλαμβάνουμε τόσο την ηλεκτρική εγκατάσταση (καλωδίωση), όσο και την τοποθέτηση, τη σύνδεση και τον προγραμματισμό των συσκευών του συστήματος.