Ηλεκτρομηχ/κές εγκαταστάσεις Αντικεραυνικής προστασίας

Το φαινόμενο του κεραυνού

Τα μετεωρολογικά φαινόμενα δημιουργούν φορτίσεις στην ατμόσφαιρα. Ένα σύννεφο μπορεί να αποκτήσει φορτίο θετικό ή αρνητικό.

Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας το φορτίο νεφών αυξάνεται και δημιουργείται μια πολύ μεγάλη διαφορά δυνάμεων ανάμεσα στα σύννεφα ή σε ένα σύννεφο και τη γη.
Σύμφωνα με υπολογισμούς, η διαφορά δυναμικού μπορεί να φτάσει τις μερικές δεκάδες ΚV.

Αυτές οι μεγάλες τάσεις δημιουργούν ηλεκτρικές εκκενώσεις ανάμεσα στα σύννεφα (αστραπές) και ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ φορτισμένου νέφους και γης (κεραυνός).

Υπηρεσίες Αντικεραυνικής Προστασίας (ΑΠ)

Σχεδιασμός  - Μελέτες - Επιβλέψεις

 • Βασικός και λεπτομερής σχεδιασμός Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας (Σ.Α.Π.)
 • Μελέτες Αντικεραυνικής Προστασίας (Σ.Α.Π.)
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχων και μετρήσεων – Αναφορές

Κατασκευαστικές Υπηρεσίες

 • Εγκατάσταση, συνδέσεις Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας (Σ.Α.Π.)
 • Εγκατάσταση γειώσεων
 • Εγκατάσταση ισοδυναμικών συνδέσεων
 • Εγκατάσταση συλλεκτήριων αγωγών καθόδου (αλεξικέραυνα)
 • Έργα συντήρησης (επισκευές και αντικατάσταση εξοπλισμού)
 • Έργα βελτιώσεων και εκσυγχρονισμόςΜετρήσεις / Διερευνήσεις

 • Εκτέλεση περιοδικών μετρήσεων - Παρακολούθηση - Έλεγχος λειτουργίας
 • Διερεύνηση προβλημάτων (troubleshooting)
 • Ειδικές διερευνήσεις