Ηλεκτρομηχ/κές εγκαταστάσεις Διόρθωση cosφ

Υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Εκτός από την ασφάλεια και την αξιοπιστία, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ηλεκτρική ισχύς χρησιμοποιείται σωστά. Κάθε συσκευή που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μετατρέπει αυτήν την ενέργεια σε χρήσιμο έργο, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Ο κυριότερος παράγοντας που χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, είναι αναμφίβολα ο συντελεστής ισχύος (cosφ). Από τη σκοπιά των εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, βελτίωση του cosφ από 0.7 σε 0.9 σημαίνει:

  • μείωση κόστους έως 40% λόγω μείωσης ωμικών απωλειών
  • αύξηση έως 30% της παραγωγικότητας των σταθμών παραγωγής


Ο συντελεστής ισχύος είναι το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζεται από την ισχύ λειτουργίας (apparent power) και την πραγματική ισχύ (working power). Η άεργος ισχύς είναι η ισχύς που υπάρχει στο δίκτυό μας, άρα που πληρώνουμε, που όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όπως φαίνεται στο σχήμα, αλλάζοντας το συντελεστή ισχύος, μειώνουμε αισθητά την άεργο ισχύ (reactive power).

Ο δείκτης "ποιότητας" μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, λοιπόν, είναι ο συντελεστής ισχύος cosφ
και όσο πιο χαμηλός είναι, τόσο περισσότερο μεγαλώνει η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος,
αφού αυξάνουν οι απώλειες της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το καταλληλότερο σύστημα βελτίωσης cosφ είναι ένας αυτόματος κεντρικός πίνακας αντιστάθμισης, ο οποίος θα μπορεί να διορθώνει το συντελεστή ανάλογα με το φορτίο για κάθε χρονική στιγμή.

Η electro com μελετά και κατασκευάζει πίνακα για τη διόρθωση του συνημιτόνου, αλλάζοντας το συντελεστή ισχύος και επιτυγχάνοντας καλύτερη ενεργειακή απόδοση του ακινήτου (βιομηχανία, οικία).

Ο πίνακας αντιστάθμισης άεργου ισχύος καλύπτει όλες τις ανάγκες διόρθωσης συνημιτόνου από 12,5 μέχρι 500 kVAr. Είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή Standards και με βέλτιστο ηλεκτρολογικό υλικό, τα ερμάρια και πεδία είναι τυποποιημένα και πιστοποιημένα προϊόντα.

Διαθέτει πηνία εκφόρτισης, καθώς επίσης ανεμιστήρα και φίλτρο, ενώ από R50 kVAr και άνω είναι εξοπλισμένος με cosφ ρυθμιστή άεργου ισχύος.  Παράλληλα προσαρμόζεται εύκολα στις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη και ανάλογα με τις απαιτήσεις του.

Τα οφέλη του ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ είναι τα εξής:

  • Μείωση των χρεώσεων του λογαριασμού της ΔΕΗ
  • Αποφυγή προβλημάτων συντονισμού και μείωση των ηλεκτρικών διαταραχών
  • Μείωση της φθοράς του εξοπλισμού και αύξηση της διάρκειας ζωής του
  • Χαμηλότερο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού
  • Στην περίπτωση χαμηλού συντελεστή ισχύος cosφ, οι εταιρείες παροχής χρεώνουν πρόστιμο στον καταναλωτή, ώστε να καλύψουν τα επιπλέον έξοδα των απωλειών στο δίκτυο