Ηλεκτρομηχ/κές εγκαταστάσεις Φωτισμού ασφαλείας

Ο φωτισμός ασφαλείας βασίζεται σε φωτιστικά σώματα, που τοποθετούνται πάνω από τις θύρες εξόδου. Τα φωτιστικά ασφαλείας δεν τοποθετούνται για φωτισμό του χώρου, αλλά για ένδειξη των  εξόδων διαφυγής. Τροφοδοτούνται με τάση από υποπίνακα φωτισμού και η κατανάλωσή τους είναι πολύ μικρή.

H electro com με την πολύχρονη εμπειρία και την έρευνα στον τομέα του φωτισμού ασφαλείας, παρέχει αξιόπιστες και σίγουρες λύσεις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και διακοπής της κανονικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προτύπων αφ' ενός και η ευκολία συντήρησης του συστήματος για εξασφάλιση μακρόχρονης καλής λειτουργίας αφ’ ετέρου, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις στη μελέτη και το σχεδιασμό του φωτισμού ασφαλείας.