Ηλεκτρομηχ/κές εγκαταστάσεις Οικιακές εγκαταστάσεις

Η πολυετής εργασιακή εμπειρία μας στον τομέα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μάς καθιστά μια αξιόπιστη εταιρία στο χώρο. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την κατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με την τεχνική KNX και σας  προτείνουμε ασφαλείς και οικονομικές λύσεις, διασφαλίζοντας εσάς και την εγκατάσταση σας.

Οι εγκαταστάσεις της electro com ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους,  συνδυάζοντας το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα με την ποιότητα κατασκευής.

Διαφέρουμε στην οργάνωση που παρέχουμε, η οποία προσφέρει:

  • Σχέδιο μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος, που υποδεικνύει το σημείο κάθε ηλεκτρολογικής κατανάλωσης. Ο ιδιοκτήτης θα αποκτήσει ένα πλήρες σύστημα χωρίς απουσίες ηλεκτρολογικών παροχών σε σημεία που είχαν συμφωνηθεί
  • Εξυπηρετεί στην επιτάχυνση της εγκατάστασης του συστήματος, παραγγελίας του απαιτούμενου υλικού και οργάνωσης των διακοπτών και πινάκων σε κρίσιμα σημεία πριν την έναρξη των εργασιών
  • Έχουμε σαφή εικόνα του έργου και συνεπώς προσδιορίζουμε με ακρίβεια το απαιτούμενο κόστος και χρόνο κατασκευής

Προδιαγραφές

Για την κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δίνεται μεγάλη προσοχή στην  ποιότητα των υλικών. Η επιλογή των ηλεκτρολογικών υλικών αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι στην όλη εξέλιξη του έργου. Υλικά που πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές, ασφαλή και αξιόπιστα, επιλέγονται με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης.

Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από το αντίστοιχο πρότυπο του ΕΛ.Ο.Τ ή από το αντίστοιχο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (EN/HD). Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ελληνικά πρότυπα που να προδιαγράφουν κάποιο υλικό, θα πρέπει να ακολουθούνται τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα IEC και ISO που αναφέρονται στο υλικό αυτό (ΕΛ.Ο.Τ HD384 511.1).

Εγγύηση - Τεχνική υποστήριξη

Με την παράδοση του έργου και την πραγματοποίηση της επίδειξης, η οποία επιβεβαιώνει τη λειτουργικότητά του, παραχωρούμε εγγύηση και τεχνική υποστήριξη, άνευ απολαβών, για τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών. Η εγγύηση καλύπτει περιπτώσεις ανωμαλίας στη λειτουργία του συστήματος και δεν καλύπτει υλικά τοποθέτησης.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι αξιόπιστα και να συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ελέγχου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνο-οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την ιδιαιτερότητα της δική σας περίπτωσης. Εμείς σαν εταιρεία σας προσφέρουμε και τη δυνατότητα επίσκεψης σε εγκατάσταση που λειτουργεί, για να δείτε από κοντά την ποιότητα κατασκευής και λειτουργίας της.