Ηλεκτρομηχ/κές εγκαταστάσεις Δομημένης καλωδίωσης

Η δομημένη καλωδίωση συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις που υπάρχουν σε ένα δεδομένο επαγγελματικό ή οικιακό χώρο για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων και έλεγχο επικοινωνιών σε ένα ενιαίο σύστημα καλωδίωσης. Με άλλα λόγια, το σύνολο της καλωδίωσης που γίνεται σε ένα χώρο και αφορά όλα τα υποσυστήματα (π.χ. τηλέφωνο, ήχος, δίκτυο κλπ) προγραμματίζεται και εγκαθίσταται ως ένα ενιαίο σύστημα.

Στην περίπτωση της μη δομημένης καλωδίωσης, η καλωδίωση που υποστηρίζει κάθε ένα από τα υποσυστήματα ενός επαγγελματικού ή οικιακού χώρου εγκαθίσταται συχνά ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας σειριακή σύνδεση. Αυτό σημαίνει ότι η καλωδίωση για μία συγκεκριμένη συσκευή είναι ουσιαστικά μία επέκταση της καλωδίωσης σε μία άλλη συσκευή, χωρίς να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο διανομής και διαχείρισής τους.

Στα καινούργια κτίρια, συχνά, δε γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις με αποτέλεσμα να γίνεται εγκατάσταση καλωδίων σε διάφορα στάδια της κατασκευής. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση του συνολικού κόστους και οδηγεί σε μη λειτουργικές λύσεις.

Εάν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μιας νέας οικοδομής γίνει πρόβλεψη του συστήματος καλωδίωσης, επιτυγχάνεται:

  • Οικονομία
  • Ευελιξία
  • Απλοποίηση διαδικασιών
  • Δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων
  • Συμβατότητα ως προς τις προδιαγραφές τόσο για τα υλικά της καλωδίωσης, όσο και για τον υπόλοιπο εξοπλισμό.

Τα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης χρησιμοποιούν υλικά που είναι πιστοποιημένα και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • CAT 5 :  Διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 100MHz (τηλεφωνικά σήματα και σήματα Η/Υ για δίκτυα 100Mbps)
  • CAT 5e ή CAT 6 : Δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Ethernet.

Η electro com μελετά, κατασκευάζει και εγκαθιστά υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις, δίνοντας βάρος στην αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. Προσφέρει επιλεγμένα προϊόντα με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Συμβουλεύει, εξυπηρετεί και υποστηρίζει τους πελάτες της και μετά την πώληση.